21 dní půstu | Den #18: Zaslíbení

23. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Udělali jste si někdy čas, abyste si v Božím slově poznačili některá z Jeho zaslíbení, která dal svému lidu? Je to velmi povzbuzující způsob, jak studovat Boží slovo. V Jeremiáši 29,11 najdeme: "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen Já sám, je výrok HOSPODINŮV, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete Mě volat a chodit ke Mně, modlit se ke Mně a já vás vyslyším. Budete Mě hledat a naleznete Mě, když se Mne budete dotazovat celým svým srdcem."

Apoštol Pavel napsal: "Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží" (2. Korintským 1,20).

Rozjímejte nad texty jako je Izajáš 53, kde Izajáš popisuje, že Pán přetrpěl náš trest, takže můžeme být uzdraveni. Písmo odhaluje, že při některých příležitostech Bůh nabádá svůj lid, aby učinili nějakou věc, a slibuje, že On udělá něco, čím odpoví. Můžete to vidět v Izajášovi 58, kde Pán vysvětluje záměr upřímného půstu svého lidu. Jen v této kapitole Pán zaslibuje:

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo
a rychle se zhojí tvá rána.
Před tebou půjde tvá spravedlnost,
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví,
vykřikneš o pomoc a on se ozve: 'Tu jsem!'
(Izajáš 58,8-9)

V těchto posledních dnech půstu pokračujte ve snaze vložit své srdce i mysl do věcí, které jsou nad námi. Držte se zaslíbení našeho Pána, jak nám říká Pavel: "Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží" (2. Korintským 7,1.

Čtení pro dnešní den: Izajáš 58
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama