Červen 2009

Jízda na oslu

29. června 2009 v 5:05 Chodba
Oslovilo mě zamyšlení Charlie Chaplina o tom, co a kdo má na nás vliv. Ve výsledku se náš život může proměnit z chození s Ježíšem v jízdu na oslu...

Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku dvanáct let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do světa se svým oslem.

Přijeli do první vesnice a lidé jejich příchod komentovali: "Podívejte se na toho nevychovaného chlapce! On je na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají?!" A tak manželka řekla manželovi: "Nedovolme, aby mluvili špatně o našem synovi." Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla.

Přijeli do druhé vesnice a lidé bručeli: "Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trmácet se pěšky, zatímco on se veze na oslu." Tak muž seskočil a posadil manželku. On se synem vedli osla za uzdu.

Přijeli do třetí vesnice a lidé si na ně ukazovali: "Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec. Jak nešlechetnou matku má!" A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Vyrazili na další pouť.

Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si lidé říkali: "Jsou to bestie. Umořili by toho osla k smrti, místo aby sesedli a kráčeli pokorně vedle něho."

A tak celá rodina sesedla… V další vesnici však nemohli uvěřit svým uším, když slyšeli: "Koukněte na ty tři blázny! Jdou pěšky, i když mají osla, který je může nést!"

Co dodat :))

Placka on-line

23. června 2009 v 11:11 Podkroví
Ještě předtím, než tady začnu vzpomínat na Freakfest ´09, sem plácnu placku, která mě dnes oslovila: "No Jesus, no peace - žádný Ježíš, žádný pokoj. Know Jesus, know peace - poznat Ježíše, poznat pokoj." (Pro neanglicky mluvící: jde o slovní hříčku. Slova "no" a "know" se vyslovují stejně - jako "nou"). Mj. je tahle placka pro mě součástí vzpomínek na FF, protože takový pokoj jako letos, jsem ještě na žádném FF nezažil...


Jan 14,27:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!


Můj energy drink

17. června 2009 v 5:05 Kuchyň

Limonádový Joe měl svou Kolaloku,
já hledám sílu ve svém speciálním energy drinku :)


31 536 000

13. června 2009 v 21:21 Podkroví
[Tenhle článek jsem ukradl sám sobě z webu Mozaiky. Ale myslím, že patří i sem...]

"Co po nás teď Bůh vlastně chce?" To je otázka, kterou jsem nedávno dostal během jednoho rozhovoru. Co nás chce Bůh naučit v těchto dnech? Odpověď by se určitě dala podat z různých úhlů pohledu, ale když půjdeme po stopách Boží řeči k našemu sboru, asi bych to shrnul do věty: žij svůj život k Boží slávě každý den v týdnu. Bůh nás intenzivněji než kdykoli před tím volá k tomu, abychom nebyli náboženští nedělní křesťánci, ale abychom svou víru v Něj žili prakticky každý den - v práci, během odpočinku, ve chvílích zábavy i uprostřed starostí. Zkrátka plných 31 536 000 sekund v roce…

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí (Filipským 1,20). Poprosil jsem apoštola Pavla, aby nám vysvětlil, jak to vlastně myslel. Pavle, máš slovo…

· Toužebně očekávám: tady jsem záměrně použil řecké slovo, které znamená "dychtivě natahovat ruku po něčem". Představte si třeba dítě, které nedočkavě stojí u mámy připravující jídlo, vztahuje ručičku a neustále opakuje: "Ci, ci." Nepíšu tu o náboženské povinnosti. Tohle je scéna nabitá vášnivými emocemi, touhou to fakt mít… Tomu věnuji svou životní energii.

· Doufám, že v ničem nebudu zahanben: nechci, aby se za mě někdy Ježíš musel stydět, a tak přemýšlím o tom, co dělám, jak se chovám, jak mluvím, čím se zabývám v myšlenkách. A všechno zkoumám s otázkou: oslavuje tohle Ježíše, nebo mu to přináší hanbu?

· Jako vždycky i nyní: tahle příslovce času se nedají pochopit jinak. Jde mi o to, aby byl Kristus skrze mne oslaven vždycky, stále, furt, a to i nyní, to jest právě v této sekundě mého života.

· Oslaven Kristus: oslavit Boha - to vám možná zní jako náboženská fráze bez obsahu, nebo si pod tím představíte písničky opěvující Boha. Pro mě to má ale konkrétní a širší význam. Řecké slůvko, po kterém jsem tu sáhl, mimo jiné znamená: zvětšit, vysoce si cenit, ukázat něčí velikost. Suma sumárum, oslavit Krista pro mne znamená, ukázat druhým lidem jak úžasný, veliký a nádherný je. Být zvětšovacím sklem, skrze které druzí uvidí, jaký je Ježíš.

· Ať životem, ať smrtí: můžu použít trochu expresivnější výraz? Tímto jsem totiž chtěl říct, že kašlu na okolnosti. Za všech okolností chci, aby Kristus byl na mně oslaven!

A tak toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí (Filipským 1,20).

A ještě bych přidal jednu modlitbu, kterou jsem se kdysi modlil za Filipské. Ona se totiž týká i vás, Božích dětí v Česku:

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží (Filipským 1,9-11). Amen!

Láska ve 4D

9. června 2009 v 7:07 Podkroví
Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka…

(Efezským 3,14-18)


Šířka Kristovy lásky: doširoka otevřená náruč lásky, která nedělá rozdíly mezi těmi, kdo jí patří.

Délka Kristovy lásky: láska, která jde napříč historií - všemi věky; láska, která dosáhne na každou generaci.

Výška Kristovy lásky: symbolizuje výšiny, kterým se nic nevyrovná; láska, které se žádná jiná nevyrovná…

Hloubka Kristovy lásky: jak hluboce nás někdo miluje, poznáme na tom, co ho jeho láska stojí. Ježíše stála život…

Když přemýšlím o těchto čtyřech dimenzích Kristovy lásky, mám před očima dva obrazy:

Šířka, délka, výška a hloubka - to je jako vyměřovat stavbu, v tomto případě Boží chrám. V Novém zákoně nejde o nějaký barák, ale o dům ze živých kamenů - o Církev. Ta má být vystavěna ve všech čtyřech rozměrech lásky Kristovy. Pro mě z toho jednoznačně vyplývá: tuhle sílu Boží lásky by měl člověk zažívat v církvi a skrze ni.

A ten druhý obraz? Přímky rozbíhající se z jednoho bodu do čtyř směrů, a tak kreslí kříž dotýkající se nekonečna. Já jen fascinovaně koukám, konce nedohlídnu...

Takhle fascinovaně koukám na Ježíšovu lásku...