Proč jsem začal počítat rajčata?

3. října 2013 v 11:11 |  Dílna
Pobíhání od jednoho úkolu k druhému, do toho občas zkontrolovat emaily, Facebook nebo novinky na zpravodajském serveru (hlava si přece potřebuje odpočinout). A výsledek? Mozek je přetížený, tělo se cítí unavené, do konce jsme dotáhli jen minimum předsevzatých úkolů. Jsme naštvaní nebo máme pocit viny. To do další práce zrovna nemotivuje.

Jak efektivně využívat čas? Do čeho se teď pustit a co nechat na později? Odpověď hledají studenti, podnikatelé, zaměstnanci, pastoři, stejně jako dobrovolníci v církvi. Způsobů, jak "mít vše hotovo", je spousta. Mně osobně hodně pomohlo počítat rajčata.

Jednoduchou metodu Pomodoro vymyslel italský vysokoškolák Francesco Cirillo, když se snažil najít efektivní způsob, jak se připravit ke zkouškám. Nakonec používal kuchyňskou minutku ve tvaru rajčete - odtud pochází název metody.

Jak Pomodoro funguje?

1) Udělejte si seznam věcí, na kterých chcete pracovat

2) Nastavte si časovač na 25 minut (jakýkoliv, nemusí to být zrovna již zmíněná kuchyňská minutka - odkaz na on-line pomůcky a aplikace pro smartphony najdete níže)

3) Intenzivně pracujte na jednom konkrétním úkolu celých 25 minut

4) Po zazvonění časovače si dejte 5 minut pauzu - projděte se, zacvičte si, dojděte si na záchod, vychutnejte si rychlé kafe, kousek čokolády či něco podobného.

5) Zvolte si další úkol (nebo pokračujte v tom rozdělaném z prvního cyklu, pokud jste ho nestihli dodělat) a zase pracujte celých 25 minut, a pak 5 minut odpočívejte a relaxujte. Po 4 cyklech by měla následovat jedna delší pauza (doporučuje se 15 minut)

Trik spočívá v tom, že se během "jednoho rajčete" plně soustředíme na jeden úkol, na jednu činnost. Koncentrovaná mysl pak pracuje daleko efektivněji. Přestávky nám navíc pomůžou obnovit energii, což je velmi důležité. (Já kupříkladu zjistil, že si v pauze můžu v pohodě zacvičit.)

Pětadvacetiminutový pracovní blok je tak akorát. Není příliš dlouhý, aby v nás vyvolal strach, a tak a priorní nechuť pustit se do práce. Zároveň nás zdravě popohání, protože si říkáme, kolik toho můžeme za necelou půl hodinu asi stihnout.

Netvrdím, že Pomodoro bude vyhovovat každému. Mně se ale skvěle osvědčil při práci v kanceláři, např. když připravuji kázání. Už více než rok přátelům hlásím: "Dneska mi to zabralo 6 rajčat a zítra pokračuju." (Naopak je velmi nevhodné používat tuto metodu při manželském poradenství. Když se bavíte s párem, který má problémy, a po 25 minutách zazvoní zvoneček a vy začnete dělat kliky, vypadá to… přinejmenším dooost divně.)

Pokud vás technika Pomodoro zaujala, přidávám pár zajímavých odkazů. Nebojte, jejich pročtení vám nezabere ani čtvrt kila rajčat.
  • Oficiální stránky Pomodoro - prozkoumejte "rajčata" podrobně nebo si zdarma stáhněte PDF příručku (v angličtině)
  • Tomatoi.st - online časovač
  • Simple Pomodoro Timer - jednoduchá aplikace pro iOS zařízení (zdarma); existuje jich však spousta, včetně placených
  • Pomodroido - jednoduchá aplikace pro Android; opět existuje jich spousta, včetně placených
 

21 dní půstu | Den #21: Záměr

26. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Jeden z mých nejoblíbenějších textů pro čas půstu se nachází ve Skutcích 13,2-3: "Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ,Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.´ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu."

Když se postíte a modlíte, Svatý Duch k vám začne promlouvat o vašem určení a údělu. Bůh pro vás má specifický plán. Takový, který se otevře na základě vaší volby a reakcích na Něj. Půst, to je záměrná volba, která nás vtiskne do hlubin Božího srdce, abychom slyšeli jeho plány a vykročili za svým Bohem daným určením a to v moci Svatého Ducha.

Nikdy nepřestanu žasnout, jak Bůh spojuje lidi, aby naplnil své záměry. Skrze moc Svatého Ducha dává Bůh mužům a ženám svá nadání, dary, schopnost rozlišovat a mít vhled. A když se tohle všechno spojí s tím, co bylo dáno někomu dalšímu, může to změnit svět.

Tohle je záměr, který Bůh s půstem má. Láme pouta a překonává limity vašich životů, takže Bůh může skrze vás uvolnit svou moc, aby tak pomohl druhým. Bůh si vyvolil půst, který zbavuje pout hříchu, zvedá těžká břemena, osvobozuje ty, kteří jsou utlačovaní, a láme každé jho.

V jedenácté kapitole listu Židům je seznam obyčejných lidí, které pro Boha udělali neobyčejné věci, protože nikdy neztratili vizi a dokonce i v těch nejhorších časech se odmítli vracet zpět. Když následuješ Boha, ne každý bude na tvé straně. Když tě Bůh povolává, abys vyšel ze své bezpečné zóny, běž s Ním. Nepřestávej mu důvěřovat, že tě povede a bude ti průvodcem všemi záměry a plány, které pro tvůj život má.

Čtení pro dnešní den: Židům 11

21 dní půstu | Den #20: Moc

25. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Žádný výlet do Izraele by nebyl úplný bez návštěvy hrobky v zahradě. Věří se, že toto místo bylo hrobkou Josefa z Arimatie, kam bylo uloženo tělo Ježíše po Jeho ukřižování. Když vejdete dovnitř, můžete vidět drobný nápis, který říká: "Není tu, byl vzkříšen." Ježíš si onu hrobku pouze na několik dní půjčil. Vstal z mrtvých, takže my můžeme žít v Něm.

Síla vzkříšení! Jsme mrtví kvůli hříchu, ale živi v Kristu díky stejné moci, která ho vzkřísila z mrtvých. Kniha Římanům nám říká: "Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá" (8,10-11).

Když se blížíte ke konci půstu, přemýšlejte nad Boží mocí, která přináší život, aby v našich životech obnovila věci, které jsou mrtvé. Může to být vaše manželství, vaše práce, vaše vášeň pro Boha. Pán může přivést k životu věci, které se nepřítel pokusil zničit. Pevně se držte Jeho zaslíbení.

Když se postíte a modlíte v souladu s Boží vůlí, On slyší. Můžete být ujištěni, že jste nadpřirozeným způsobem něco uvedli do pohybu, ačkoli to nejste přirozeným způsobem schopni rozpoznat. Někdy se za něco můžete modlit, ale odpověď na to nedostanete ihned. Nepřestávejte se modlit. Neopouštějte víru a nevzdávejte se své důvěry! Může to být tím, že věci, za které se modlíte, ještě nejsou připravené nebo ještě nepřišel Boží čas. Vaše modlitby nebudou ignorovány ani opomíjeny. Modlitby nemají datum expirace!

Čtení pro dnešní den: Římanům 8
 


21 dní půstu | Den #19: Opuštěný

24. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Cítíte, že byste to nejradši vzdali a hodili flintu do žita? Možná jste už ze všech těch bitev a těžkostí příliš unavení, protože všechna ta zklamání způsobila, že se vaše naděje nějak ztratila. Rozumím vám. Co je ale mnohem důležitější, Ježíš vám rozumí také. Nezapomeňte, že když se na poušti po čtyřicet dní postil, byl pokoušen, aby si to zjednodušil a všeho nechal. Ale On vytrval. Neskončil to. Věcí číslo jedna, ke které by nás chtěl nepřítel přimět, je, abychom to ukončili. Může to být ukončení vašeho manželství, zanechání svého snu nebo dokonce ukončení vašeho života s Bohem.

Čas od času se každý z nás ocitne jako by v temné rokli a všichni občas čelíme pocitům, že jsme úplně na dně. Ale Deuteronomium 33,27 říká: "Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích." Bez ohledu na to, jak zle se cítíte, stále jste v Jeho pažích, nikdy mimo Jeho dosah.

Jsou modlitby, které mi Bůh vyslyšel, a jsou modlitby, které nevyslyšel. Prožil jsem zázraky, ale přetrpěl jsem i zklamání. Prožil jsem vrcholy, když mě Bůh obdarovával a ukazoval mi, jak nádherné je v konkrétních situacích zůstávat v Jeho slově, úžasným způsobem mě rozveseloval. Zažil jsem také hluboká, hluboká údolí, kdy jsem cítil, že mě Bůh opustil. Ale nedělám to, abych od Ježíše mohl něco dostat. Stojím v tom, protože On mě miloval první a dal za mě sám sebe. Písmo říká: "Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas" (Židům 4,16).

On vás neopustí. Nikdy od Vás neodejde (Deuteronomium 31,6). Když se vy přiblížíte k Němu, On se přiblíží k vám. Buďte během svých modliteb a půstu povzbuzeni jeho mocnější přítomností.

Čtení pro dnešní den: Žalm 23

21 dní půstu | Den #18: Zaslíbení

23. ledna 2013 v 4:04 | Jentezen Franklin | překlad: Karolina Limrová |  Půst 2013

Udělali jste si někdy čas, abyste si v Božím slově poznačili některá z Jeho zaslíbení, která dal svému lidu? Je to velmi povzbuzující způsob, jak studovat Boží slovo. V Jeremiáši 29,11 najdeme: "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen Já sám, je výrok HOSPODINŮV, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete Mě volat a chodit ke Mně, modlit se ke Mně a já vás vyslyším. Budete Mě hledat a naleznete Mě, když se Mne budete dotazovat celým svým srdcem."

Apoštol Pavel napsal: "Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží" (2. Korintským 1,20).

Rozjímejte nad texty jako je Izajáš 53, kde Izajáš popisuje, že Pán přetrpěl náš trest, takže můžeme být uzdraveni. Písmo odhaluje, že při některých příležitostech Bůh nabádá svůj lid, aby učinili nějakou věc, a slibuje, že On udělá něco, čím odpoví. Můžete to vidět v Izajášovi 58, kde Pán vysvětluje záměr upřímného půstu svého lidu. Jen v této kapitole Pán zaslibuje:

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo
a rychle se zhojí tvá rána.
Před tebou půjde tvá spravedlnost,
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví,
vykřikneš o pomoc a on se ozve: 'Tu jsem!'
(Izajáš 58,8-9)

V těchto posledních dnech půstu pokračujte ve snaze vložit své srdce i mysl do věcí, které jsou nad námi. Držte se zaslíbení našeho Pána, jak nám říká Pavel: "Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží" (2. Korintským 7,1.

Čtení pro dnešní den: Izajáš 58

Kam dál